ERGONOMISCH SANITAIR

Zowel voor een aangepaste badkamer als een aangepast toilet bestaat de mogelijkheid voor u dat u hiervoor een vergoeding ontvangt.
Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, dient u het aangepaste sanitair wel daadwerkelijk nodig te hebben.
Dit wordt geregeld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze wet wordt door de gemeente uitgevoerd.
Elke gemeente heeft hierin een bepaalde vrijheid.
Indien u dus zekerheid wilt of u voor een vergoeding in aanmerking komt, dient u contact op te nemen met uw gemeente.
De gemeente mag geen inkomensgrens stellen voor hulp uit de WMO. Zij kunnen echter wel een bepaalde eigen bijdrage vragen.

Bepaalde aanpassingen aan de woning kunnen ook als aftrekpost voor de inkomstenbelasting worden opgegeven.
Deze aanpassingen dienen dan wel op medisch voorschrift te zijn gedaan.
U mag alleen dat deel van de kosten als aftrekpost opgeven waarvoor u geen WMO-vergoeding heeft ontvangen.
Indien u hierover meer informatie wenst te ontvangen, raden wij u aan contact op te nemen met een belastingadviseur of de Belastingdienst.