WATER

Een goed functionerend waterleidingnet is van groot belang. Het is dus verantwoordt om dit door een vakman te laten aanleggen. Daarnaast is het belangrijk de mogelijkheid van een legionella infectie te voorkomen. Leidingen mogen niet te lang zijn, warmwater moet een bepaalde minimumtemperatuur hebben.
Reden dus voor een gedegen aanleg;  Meurs Loodgietersbedrijf kan voor u ontwerpen, berekenen begroten en aanleggen.